undervisning

Museets tilbud er baseret på engagement og dynamik. Vi tilstræber altid at give både lærerne og eleverne en unik oplevelse og ny viden. Vi vil udvikle os som partner med skolerne i Halsnæs Kommune. Derfor tilbyder vi fagligt og pædagogisk tilrettelagte undervisningsaktiviteter af høj faglig kvalitet. Et tilbud, der samlet udnytter de særlige muligheder, som museet har.

 

Kontakt museet inden besøget

For at skabe de bedste rammer for jeres besøg bedes skoleklasser advisere museet i god tid før besøget. Send en mail til info@indmus.dk eller ring på 47 72 06 05 tirsdag-fredag 10-14.